Press "Enter" to skip to content

Udredning og behandlingsplan

Udredning og behandlingsplan

Hvis du er kaotisk, ked af det eller render ind i de samme problemer gang på gang kan det være en stor lettelse at få sat ord på og få en forståelse for baggrunden og en plan for, hvad der skal til for at ændre på denne tilstand eller adfærd.

Enhver plan kræver, at man har en forståelse af, hvad det er man arbejder med.

Derfor vil den første samtale oftest tage udgangspunkt i at forstå de sammenhænge, der har ført frem til henvendelsen og derefter i en drøftelse af, hvad der er de næste skridt i en positiv retning. Ofte vil sådan en udredende samtale være den første samtale som start på et kortere eller længerevarende samtaleforløb. Andre gange drejer det sig kun om at få en enkelt samtale for at få sparring til forståelsen af en tilstand eller en problematik.

Det kan fx være i forbindelse med:

 • Adoption
 • Sorg
 • Livskrise
 • Dødsfald
 • Ulykker
 • Arbejdsløshed
 • Angst
 • Søvnløshed
 • Depression
 • Personlighedsproblemer
 • Parforholdsproblemer
 • Livsfokus
 • Eksistentielle problemstillinger (liv, død, kærlighed, had)
 • Affektreaktioner, der er vanskelige at styre (fx. vrede, følelseskulde, arrogance, jalouxi, forladthedsfølelse)
 • Problemer omkring tillid og tilknytning
 • Jalouxi
 • Manglende overblik
 • Opmærksomhedsproblemer
 • Tankemylder
 • Tvangstanker og tvangshandlinger
 • Uhåndterbare sanse-, føle- eller tankeoplevelser
 • Sanseintegrationsproblematikker
 • Uro og rastløshed
 • Dulmen sig (Alkohol, stoffer, overspisning, rygning)
 • Overdreven kontrol (vendt mod sig selv eller andre)