Press "Enter" to skip to content

Rådgivning, behandling eller personlig sparring?

Rådgivning, behandling eller personlig sparring?

Alle mennesker er forskellige. Derfor er der også stor forskel på, hvad den enkelte har brug for.

For nogle er en enkelt afklarende samtale nok til at sætte deres liv eller deres situation i perspektiv.

Andre har brug for et fast landingspunkt for at fastholde sig selv i en aftale om at ændre en situation eller et mønster. Sådanne forløb kan være intensive (en gang ugentlig) eller ekstensive (3 gange årligt) alt efter behov og sted i processen.

Typer af forløb

Jeg har haft forløb på en enkelt samtale og forløb på over 400 samtaler. Korte forløb med få samtaler over en måned eller to og langvarige forløb over flere år.

En del forløb starter med en ret intensiv afklaringsfase, overgår til en mindre intensiv arbejdsfase, hvor jeg ser klienten ca. hver 3. – 4. uge og afslutter med en kortere eller længere stabiliserings- og integrationsfase med samtaler med 2 – 4 måneders mellemrum.

Væsentligst er det at finde den indfaldsvinkel og arbejdsform, der bedst understøtter den enkeltes ressourcer og forandringsmotivation, vilje og evne.