Press "Enter" to skip to content

Supervision

Supervision

Jeg har 28 års erfaring som supervisor, underviser og censor på bl.a. pædagogiske og erhvervsuddannelser og har superviseret psykologer og mange andre fagpersoner individuelt og i gruppe på alle niveauer, såvel monofagligt som i blandede faggrupper.

 

Supervision

Uanset hvor dygtig man er til sit arbejde og sit fag har man brug for faglig sparring for at udvikle sig. I supervisionsrummet kan man udforske de områder som man er fagligt nysgerrig på, såvel de områder der tænder en og hvor man har særlige evner, som de områder hvor man er usikker og fagligt sårbar.

Det er supervisors opgave at lytte sig ind til supervisandens behov, at understøtte hans/hendes egne ressourcer samt at tilbyde såvel teoretisk som metodisk hjælp til afklaring af klientens behov og supervisandens muligheder og forpligtelser.

Jeg har mange års erfaring i at supervisere følgende faggrupper: Sosu-assistenter, bøstøtter, støttepædagoger, sygeplejersker og plejepersonale, sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, psykologer og læger i såvel blandede som monofaglige grupper samt i individuelle forløb.

Mine supervisionsområder er primært inden for de familierådgivende/familieterapeutiske, de adoptionsspecifikke, de psykoterapeutiske, de psykotraumatologiske, de katastrofemedicinske og de psykiatriske områder, hvor jeg har superviseret både individuelt og i grupper på 20 – 25 personer ad gangen.

Jeg holder af at min supervision ud over at forholde sig til den konkrete sag eller fokusområde også forholder sig til relevant teori og metode.

Jeg er supervisoruddannet i psykoterapi og endvidere uddannet supervisor i EMDR på både børne- og voksenområdet.

Ring eller send en email for uforpligtende tilbud.