Psykolog i Århus - Odder

Cand. psych. Anne Jensen

EMDR

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing og er en nyere behandlingsmetode, der er blevet udviklet op gennem 1980'erne og løbende forbedres.

Den har god effekt på enkeltstående traumer som fx. biluheld, overgreb og enkeltstående ubehagelige hændelser, der bliver ved med at genere nervesystemet, kroppen og den daglige bevidsthed.

EMDR

Den har ligeledes en god effekt i forhold til at mindske tendens til voldsomme og ustyrlige affektudbrud (affektregulering).

Den virker ved at kombinere flere hjerneområder samtidigt og derved få fastlåsninger i nervesystemet, følelseslivet og tankesystemerne til at slippe og give plads for individets egne kreative helende processer.

Metoden er simpel og giver ofte relativt hurtige resultater målt i forhold til andre behandlingsmetoder som fx. kognitiv adfærdsterapi.

 

Link til EMDR Danmark